Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi - 0212 231 6112 / 0532 201 4180
YENER YÜKSEL Uzman Klinik Psikolog

 

  • 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ve “The Role of Social Anxiety, Anxiety Sensitivity, and State-Trait Anxiety on Drinking Motives among University Students in Turkey” adlı teziyle mezun olmuştur.

  • Aynı yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarına kabul edilmış ve Çocuk-Ergen Alt Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır.

  • 2019 yılında “Genç Yetişkin LGB Bireylerin Kimlik Gelişim Süreçleri ile Bağlanma Stilleri ve Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişki” konulu tezini tamamlayarak klinik psikolog olmaya hak kazanmıştır.

  • Yüksek lisans eğitimi süresince İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve ergenlerle süpervizyon desteğiyle birlikte psikoterapi seansları yürütmüş ve test değerlendirmeleri yapmıştır.

  • Lisans eğitimi süresince genç yetişkin bireylerde mükemmeliyetçilik, bağlanma, kaygı ve benlik algısı konularında bir çok çalışma yapmıştır. Bu çalışmaları ile birçok ulusal kongre ve çalıştaya katılım göstermiştir. Lisans eğitimi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında (KAGİDER, Tarlabaşı Toplum Merkezi, ve Greenpeace) ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır.

  • 2012 yılında Coaching, Counseling, Training and Research Services (CCTR) şirketi kurucusu Özge Koca’nın kurumsal yapılarda pozitif psikoloji, motivasyon, ve performans yönetimi araştırmaları ve eğitimlerinin asistanlığını yapmıştır.

  • 2015 yılında Klinik Psikolog Şeniz Pamuk’un kurucusu olduğu Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi ekibine dahil olmuştur.

  • Çocuklar ile psikodinamik yönelimli oyun terapisi, ergenler ve genç yetişkinler ile bireysel psikoterapi çalışmaları sürdürmektedir. Aynı zamanda ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. Çocuk, ergen ve genç yetişkinler ile duygusal ve bilişsel değerlendirme testleri uygulamaktadır (Rorschach, CAT, TAT, Çizim Testleri, Zekâ Testleri, Okul Olgunluk Testleri, Gelişimsel Testler gibi).

  • SPOD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı işbirliği ile düzenlenen “Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim ile İlgili Konularının Ele Alınması” eğitimini tamamlayarak SPOD desteği ile ergen ve genç yetişkin LGB bireylere psikoterapi desteği sunmaktadır.

  • Rorschach ve Projektif Testler Derneği bünyesinde Bengi Pirim Düşgör’den Ergen Psikopatolojileri, Rorschach Testi ve TAT Değerlendirme Eğitimi almıştır.