Hakkımızda

EKİBİMİZ

Dünya üzerinde yaşayan her insan biriciktir, kendine özgüdür.
Kişinin kendi içinde mutlu ve huzurlu olması ile yaşadığı toplum ile uyumlu olması çok ince dengeler gerektirir. Doğuştan sahip olduğumuz özellikler, içine doğduğumuz aile, değerler, kültür bizi yapılandırır. Bu yapılanma içinde, kimi zaman iç dengelerimizin yerinde olduğunu kimi zaman da sarsıldığını hissederiz. Beyaz Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi, her yaştan bireyin kendi potansiyelinin farkına varması, bunu ortaya çıkarabilmesi ve kendi yaşamı üzerinde yetkinlik kazanmasını hedefler. Gerektiğinde, bu sürece anne-babalar, diğer aile bireyleri ve öğretmenler de katılır. 

Farkındalık ve yetkinlik kazanmak zahmetli bir süreçtir. Bizler, bu alanda denenmiş, etkinliği kanıtlanmış ve "klasikleşmiş" yöntemleri kullanmayı tercih ediyoruz. 


Çalışmalarımız Kimlere Yönelik?
   • Çocuk ve gençler
   • Genç yetişkinler
   • Yetişkinler
   • Anne-babalar
   • Çocukla ilgili diğer aile bireyleri
   • Öğretmenler
   • Rehber öğretmenler
   Nasıl Çalışıyoruz?
     • Denenmiş yöntemler ve programlarla
     • Yeni yöntemler ve programlarla
     • Her danışan için en uygun, en etkili yaklaşım modelini oluşturarak
     Çalışma Hedeflerimiz Neler?
       • Çocuk ve gençlerin kendi içlerindeki potansiyelleri ortaya çıkarabilmeleri
       • Yaşam içinde kendilerinin kontrol edebilecekleri alanları fark etmeleri ve bu alanlarda yetkinlik kazanmaları
       • Çocuk ve gencin yaşamında önemli olan kurumların, özellikle aile ve okulun, çocuk ve gencin gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmeleri

       EKİBİMİZ

       Şeniz Pamuk

       1981 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra bir yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim alan Pamuk, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Bu dönemde, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yürütülen "Çok Yönlü Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Anne Eğitimi" araştırması, Prof. Dr. Ayhan Koç tarafından yürütülen "Eğitim Düzeyi ve Dil Gelişimi" araştırması gibi çeşitli projelerde görev almıştır. 1987 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Programı'nı bitiren Pamuk'un bitirme tezinin konusu "İlkokul Döneminde Aynı Cins ve Karşı Cinsten Çocukların Birbirlerini Algılamaları"dır. Pamuk, bu dönemde, üniversitenin düzenlediği çeşitli kongrelerin organizasyonunda çalışmış, Prof. Dr. Güler Fişek yönetimindeki "Türk Ailelerinin Yapısı" araştırmasında da görev almıştır. Freiburg Üniversitesi'nde bir dönem doktora çalışmalarına devam eden Pamuk'un doktora tezinin konusu "Alman ve Türk Boşanmış Anne ve Çocuklarının Boşanmayı Algılamaları"dır. Pamuk, çocuklarla klinik alandaki çalışmalarına lisansüstü eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Çocuk Psikiyatrisi Kliniği'nde başlamış, aynı dönemde bazı okulöncesi kurumlarda da danışmanlık yapmıştır.
        
       Pamuk, lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, Özel Robert Lisesi Çocuk İnceleme Merkezi'nde iki yıl eğitimci olarak çalışmış, bu sırada Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Birimi'nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. 2008 yılına kadar bu kurumda terapist olarak çalışmış, dönemsel olarak bölüm sorumlusu ve WEB sorumlusu olarak da görev yapmıştır. Pamuk, genç terapistlerin eğitimlerinde rol üstlenmiş, "Mesleğe Hazırlık" programlarının hazırlanması ve uygulanmasının yanında, bir çok proje ve yayının oluşumunda yer almıştır.
        
       Pamuk, bu dönem içinde dışavurumcu sanat terapisi, EMDR ve çeşitli travma terapileri, bilişsel-davranışçı terapi, aile terapisi, dinamik terapiler alanlarında çok sayıda eğitime katılmıştır. Pamuk, 2005 yılında başladığı psikanalizini 2012 yılında tamamlamıştır. Pamuk, çeşitli okullarda ve kurumlarda profesyonellere ve anne-babalara yönelik eğitimler vermeye devam etmektedir.
        
       Pamuk, Temmuz.2008' de B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi'ni kurmuştur ve halen çalışmalarını bu merkezde sürdürmektedir.

       Ece Gündüz Aşıroğlu

       2010 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni derece ile bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okumaya başlamıştır. Lisans eğitiminin bir sömestrını ERASMUS Programı ile Berlin Freie Universität’te değişim öğrencisi olarak geçirmiş ve 2015 yılında lisans programını birincilikle bitirmiştir. Lisans öğrencisi olarak, Fransız Lape Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmış ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı’nda Çocuk Nörologu Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın muayenehanesinde gözlemlerde bulunmuştur. Burslu olarak kabul edildiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (YL) Programı Çocuk ve Ergen Bölümü’nde uzmanlık eğitimine başlamıştır. Bu dönemde İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve ergen danışanlara psikodinamik yönelimli oyun ve/veya konuşma terapisi uygulamış ve psikolojik değerlendirmelerde bulunmuştur. Bireysel ve grup süpervizyonlarını Yard. Doç. Elif Akdağ Göçek, Yard. Doç. Sibel Halfon, Psk. Dan. Şebnem İmeryüz ve Klnk. Psk. Şeniz Pamuk gibi isimlerden almıştır. Teori ve pratik eğitimlerini tamamlamış olduğu Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji YL Programları’nda bitirme tezi çalışmasını sürdürmekte ve aynı zamanda Yard. Doç. Elif Akdağ Göçek’in çocuklarda travma üzerine yürütmekte olduğu projesinin asistanlığını yapmaktadır. 2016 yılında ekibine dahil olduğu Beyaz Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve ergen danışanlarla hem bireysel terapi hem de bilişsel (WISC-IV) ve projektif (CAT, TAT, çizim testleri) değerlendirme alanında çalışmaya devam etmektedir. Bir yandan da üyesi olduğu Bebek Ruh Sağlığı Derneği ve Kızılay işbirliği ile yürütülen bir proje kapsamında Suriyeli anne – bebek gruplarıyla gönüllü terapist olarak çalışmaktadır. Lacancı Psikanaliz ile ilgilenmekte olup, bir kısmı bu alanda yoğunlaşmış olan seminerler ve eğitim programlarına katılarak alandaki gelişmeleri takip etmektedir.

       Yener Yüksel

       2009 yılında burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanan Yener Yüksel eğitim hayatı boyunca bir çok akademik proje yürütmüştür. Yard. Doç. Esin Uzun Oğuz ve Yard. Doç. Ayşe Altan Atalay danışmanlığında genç yetişkin bireylerde mükemmeliyetçilik, bağlanma, kaygı ve benlik algısı konularında bir çok çalışma yapmıştır. Bu çalışmaları ile bir çok ulusal kongre ve çalıştaya katılım göstermiştir. Lisans eğitimi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında (KAGİDER, Tarlabaşı Toplum Merkezi, ve Greenpeace) ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi’nde staj yapmıştır. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuş ve  lisans bitirme tezi “ Genç Yetişkinlerde Sosyal Anksiyete, Anksiyete Duyarlılığı, Durumluk/Sürekli Kaygı ve Alkol Kullanma Nedenleri Arasındaki İlişki” üzerine olmuştur. Aynı yıl Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarına burslu olarak kabul edilmiş ve Çocuk-Ergen alt dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Bu eğitim sırasında ağırlıklı olarak bütünleşik/eklektik psikoterapi eğitimi almanın yanında çocuk ve ergenler ile ilişkisel psikanalitik terapi uygulamıştır. Bireysel ve grup süpervizyonlarını Yard. Doç. Elif Akdağ Göçek, Yard. Doç. Sibel Halfon, Berta Adato Saporta, Bahar Oran ve Şeniz Pamuk gibi isimler ile sürdürmüştür. Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları’nda “Genç Yetişkin Eşcinsel Bireylerin Bağlanma Biçimleri ile Savunma Mekanizmaları, ve Psikopatolojik Yatkınları Arasındaki İlişkinin Nitel ve Nicel olarak İncelenmesi” isimli tezi üzerine çalışmasını sürdürmektedir. Aynı zamanda, 2015 yılı itibari ile  BEYAZ Bireysel Gelişim ve Danışma Merkezi ekibine dahil olmuştur. Çocuk, ergen ve aileleriyle hem değerlendirme(bilişsel ve projektif) hem bireysel terapi alanlarında çalışmaya devam etmektedir. Alandaki gelişmeleri, ulusal ve uluslarası kongreleri takip etmekte ve klinik anlamda çalışmalarını çocuk ve ergenler ile sürdürmektedir.

        

       Dilay Celasun

       2011 yılında burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanan Dilay Celasun lisans eğitimi sırasında Yard. Doç. Simay İkier ve Yard. Doç. Ayşe Altan Atalay danışmanlığında yürütülen araştırmalarda görev almıştır. Lisans eğitimi boyunca Ekip Norma Razon Genç Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kadın Psikoz Servisi ve Erenköy İlkbeş Anaokulu’nda staj yapmıştır. Aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllü olarak çocuklarla çalışmıştır. 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuş ve aynı yıl Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarına kabul edilmiş ve Çocuk-Ergen alt dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Bu eğitim sırasında ağırlıklı olarak bütünleşik/eklektik psikoterapi eğitimi almanın yanında çocuk ve ergenler ile ilişkisel psikanalitik terapi uygulamıştır. Bireysel ve grup süpervizyonlarını Yard. Doç. Elif Akdağ Göçek, Yard. Doç. Sibel Halfon, Uzm. Psk. Berta Adato Saporta, Uzm. Psk. Dan. Pınar Kanlıkılıçer, Uzm. Psk. Bahar Oran, Uzm. Dr. Tijen Demirörs ve Uzm. Psk. Şeniz Pamuk gibi isimler ile sürdürmüştür. Yüksek lisans eğitimi sırasında Uzm. Psk. Dan. Feriha Dildar’ın kurucusu olduğu Psi Danışmanlık Merkezi’nde asistanlık görevi yapmış ve ev servisi ekibine dâhil olmuştur. Ev servisi çalışmalarını yürütürken Uzman Psk. Bengi Keskin Or’dan süpervizyon desteği almıştır. Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları’nda “Ergenlerin Kendilerini Annelerine Açmalarının Algılanan Ebeveynlik Tutumu ve Bağlanma Stiliyle İlişkisi” isimli tezi üzerine çalışmasını sürdürmektedir. Aynı zamanda, 2018 yılı itibari ile BEYAZ Bireysel Gelişim ve Danışma Merkezi ekibine dâhil olmuştur. Çocuk, ergen ve aileleriyle hem değerlendirme (bilişsel ve projektif) hem bireysel terapi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Duygusal terapi çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve gelişimsel sorunlar yaşayan çocuklara eğitimsel terapi ile destek vermektedir.