Bireysel-Davranışçı Terapi

Bireysel-Davranışçı Terapi / / /

Bilişsel-davranışçı yaklaşım, öncelikle kişinin verimsiz inanış ve davranışlarını saptamaya ve bunların yerine kişiye kendi açısından daha uyumlu, daha verimli inanış ve davranışları kazandırmaya yönelik olarak çalışmaktadır.

Bu yaklaşım, kişinin yaşadığı her olayın kendi içinde bir anlamı olmadığını, kişinin kendi geçmiş yaşantıları ve bunlar üzerine kurduğu inanç sistemleriyle olaylara bir anlam verdiğini ve tepkilerini de bu anlamlara göre oluşturduğunu söyler. Bu nedenle, kişinin inanışlarını, yorumlarını nasıl oluşturduğunu anlamak önemlidir. Bu inanışların değişmesi, kişinin olayları algılamasını ve sonunda verdiği tepkileri de değiştirecektir. Bilişsel-davranışçı terapi, kaygı, özgüven, ilişkiler, performans gibi alanlarda sıklıkla kullanılır.