Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi / / /

Çözüm Odaklı Terapi, sorunlar yerine çözüme odaklanmaya ağırlık veren bir yaklaşım biçimidir. Danışanın güçlü olduğu ve zorlandığı alanlar saptandıktan sonra, kendinde geliştirmek istediği alanlar için nasıl bir yol izleyebileceği üzerinde konuşulur. Kişinin kendisi için nasıl bir gelecek şekillendirdiğini anlamak önemlidir.

Bu yaklaşım, olumluya odaklıdır, kişinin hedeflerine ulaşmak için yapamadıklarına değil, yapabildiklerine odaklanır; kişi bu çabası içinde sürekli desteklenir.