Dışavurumcu Sanat Terapisi

Dışavurumcu Sanat Terapisi / / /

Sanat, her dönemde kişilerin duygularını, düşüncelerini ifade etmeleri amacıyla kullandıkları bir araçtır. Sanatın bir terapi aracı olarak kullanılması da bu gerçeğe dayanır. Sanat terapisi, kişilerin yaşantılarını dışa vurmak ve işlemek için, sözü ve mantığı kullanmak zorunda olmadıkları bir yöntemdir.

Dışavurum, bir mantık süzgecinden geçmek zorunda olmadığı için, çok daha öze yakındır. Sanat terapisinde, üretilen çalışmalar, hiçbir estetik kaygı taşımadan ortaya çıkar; önemli olan bu çalışmaların onları üreten kişiler için bir anlam taşımasıdır. Sanat terapisinde, resim, heykel, kukla, dans, beden, drama, öykü, müzik gibi sanatın bir çok alanından yararlanılır. Sanat terapisinin en çok kullanıldığı alanlar, kaygı, özgüven, travma, farkındalık kazanma olarak sayılabilir.