EMDR

EMDR / / /

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing/Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), gerçekte yaşanmış ya da yaşanmamış olaylara bağlı olarak, kişide oluşan şiddetli olumsuz duygulanımları işlemeyi amaçlar. Olumsuz bir deneyim sonucunda, genellikle başvurulan yöntem mantığa başvurmadır, ancak mantıklı açıklamalar kişiyi rahatlatmaz, örneğin kişi korkusunun mantıksız olduğunu bilir, ama korkmaya devam eder.

EMDR, olayla ilgili olarak, öncelikle kişinin zihninde oluşan görüntüleri, bu olayla ilgili duygularını ve düşüncelerini, bedeninde oluşan etkileri saptar. Daha sonrasında ise, kişinin sağ ve sol beyin yarı kürelerini aktive ederek, kişiyi duygularını işleme süreci içinde yönlendirir. EMDR yönteminin en sıklıkla kullanıldığı alanlar, travma, kaygı, korku, yas, takıntılar ve performans geliştirmedir.