İlkelerimiz

İlkelerimiz / / /
 
Psikoterapi ve özel eğitim, terapist ve danışan işbirliği ile gerçekleşen bir sorunları aşma sürecidir. Bu nedenle, bu sürece düzenli katılım büyük önem taşımaktadır. Sizden aşağıda belirtilmiş olan çalışma ilkelerini dikkatlice okumanızı rica ediyoruz.

1. Merkezimizde görüşmelerin süresi 50 dakikadır. Görüşmelere zamanında başlanmasına ve görüşmelerin zamanında bitirilmesine büyük özen gösterilir. Terapistin neden olduğu gecikme, terapistin görüşmeyi 50 dakika sonunda tamamlamasıyla telafi edilmiş olur. Danışandan kaynaklı gecikmelerde ise, görüşme, görüşme saatinin sonunda bitirilir; eksik kalan süre görüşmeye eklenmez.

2. Ödemeler her görüşmenin sonunda yapılır.

3.Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır ve bu ilkenin korunmasına büyük özen gösterilir. Ancak, intihar riski, madde bağımlılığı gibi hayati tehlike içeren konularda, bu bilgi gereken kişilerle paylaşılabilir.

4. Görüşmelerin eğitim amacıyla terapist adayları tarafından izlenmesi ya da kaydedilmesi söz konusu olduğunda, çocuktan/gençten ve aileden izin alınır. İzin verilmesi durumunda, görüşme paylaşılır, aksi takdirde, görüşmeler gizlilik içinde sürdürülür.

5. Verilen randevu kartlarının, her görüşmeye getirilmesi işleyişin daha rahat olmasını sağlaması bakımından önemlidir.

6. Terapist, her telefon ve maile mutlaka cevap verir. Ancak, yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşandığında, bu durumun anlayışla karşılanması özellikle rica olunur.