Yetişkinlikte Dikkat Bozukluğu ve Dürtüsellik

 • "Dikkat eksikliği-hiperaktivite sorunu çocukluk çağıyla sınırlı değildir.
 • Çocukluk döneminde DEHB yaşayan kişilerin 2/3'ü yetişkinlik döneminde orta-yoğun düzeyde sorun yaşamaktadırlar.
 • Yetişkinlikte yaşanan sorunlar daha çok insan ilişkileri, okul, iş ve duyguların kontrolü alanlarında kendini göstermektedir.
 • Dikkat bozukluğu her zeka düzeyinde görülebilir.
 • Dikkat bozukluğu yaşayan kişiler, genellikle öğrenme sorunları da yaşarlar.
 • Bu sorunu yaşayan yetişkinlerin, aynı yaş ve eğitim grubundaki kişilere göre gelirleri daha düşüktür. Daha sık iş değiştirirler.
 • YDB sorunu olan kişilerin boşanma oranlarının daha yüksek olduğu ve daha sıklıkla trafik cezası ödedikleri bilinmektedir." 
  (Young & Braham, 2007)
Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Dürtüsellik / / /
"Büyüyünce Geçmiyormuş."

Dikkat bozukluğu ve dürtüsellik nedeniyle birçok yetişkin okulda, işte ve ilişkilerinde sayısız sorun yaşamakta, kapasitelerini kullanamamakta ve mutsuz olmaktadır. Bu sorunlar özellikle:
 • Dikkatini odaklama ve sürdürme
 • Hafıza
 • Zaman kullanımı
 • Öfke kontrolü ve sorun çözme becerileri
 • Kaygı 
gibi alanlarda kendini göstermektedir. 

B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi dikkat eksikliği ve dürtüsellik sorunu yaşayan 18 yaş üstü yetişkinler için bu sorunlar hakkında farkındalık yaratma ve bu sorunlarla baş etmek üzere danışmanlık hizmeti vermekteyiz:
  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel programlar
 • 10 oturumdan oluşan grup çalışmaları 
  (bkz. Eğitim Seminerleri)